Wiadomości branżowe

Raport EY: Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski w górę

Odbicie polskiej gospodarki jest silniejsze niż oczekiwano. Oprócz popytu zewnętrznego, którego źródłem jest m. in. przyspieszająca gospodarka niemiecka, polską gospodarkę coraz silniej napędza wewnętrzna konsumpcja. Eksperci EY i Oxford Economics podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski w 2014 roku do 2,8% z 2,4% z poprzedniej edycji „Prognoz dla rynków szybkiego wzrostu” („Rapid Growth

Odbicie polskiej gospodarki jest silniejsze niż oczekiwano. Oprócz popytu zewnętrznego, którego źródłem jest m. in. przyspieszająca gospodarka niemiecka, polską gospodarkę coraz silniej napędza wewnętrzna konsumpcja. Eksperci EY i Oxford Economics podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski, w 2014 roku do 2,8% z 2,4% z poprzedniej edycji “Prognoz dla rynków szybkiego wzrostu” (“Rapid Growth Markets Forecast”). Zdaniem głównego ekonomisty EY, Marka Rozkruta, te prognozy są bardzo ostrożne, wzrost w bieżącym roku może nawet przekroczyć 3%.

Motory wzrostu gospodarczego w Polsce

Ostatnie dane pokazują, że realny wzrost PKB w IV kw. 2013 r. mógł wynieść ok. 2,8% r/r. To wyraźne przyspieszenie. Co istotne, bardzo korzystna jest struktura obserwowanego ożywienia. Szacuję, że popyt krajowy, który jeszcze w I połowie 2013 r. spadał, w IV kw. ub. r. odnotował wzrost prawdopodobnie powyżej 1% r/r. Po początkowej fazie ożywienia, wynikającej głównie z bardzo dobrych wyników w handlu zagranicznym, nastąpiła wreszcie wyraźna poprawa konsumpcji krajowej, która niewątpliwie wzmacnia podstawy wzrostu w polskiej gospodarce. Równocześnie cały czas dynamicznie rośnie eksport, a ostatnie osłabienie kursu złotego i przyspieszenie w gospodarce niemieckiej tylko pomagają naszym producentom – mówi Marek Rozkrut, główny ekonomista EY.

Zdaniem analityków instytutu Oxford Economics i firmy doradczej EY, w kolejnych miesiącach PKB będzie dalej przyspieszać. Sprzyjać temu będą m. in. niskie stopy procentowe, które mogą być utrzymywane na obecnym poziomie ze względu na wolne moce wytwórcze, ograniczające presję inflacyjną.

– Biorąc pod uwagę najnowsze dane, w tym korzystne informacje dotyczące popytu wewnętrznego, w, 2014 r. możemy się spodziewać wzrostu PKB nawet powyżej 3%. A w 2015 r. należy oczekiwać dalszego przyspieszenia polskiej gospodarki – mówi Marek Rozkrut.

W perspektywie średniookresowej wzrost polskiego PKB będzie się kształtował na poziomie 3,5% rocznie.

A to już wiesz?  Uważaj na puste informacje na produktach spożywczych

Prognoza EY i Oxford Economics dla Polski

Echa odbicia gospodarczego w Europie Zachodniej

Po recesji w ubiegłym roku, w 2014 roku Strefa Euro może odnotować wzrost PKB o ok. 1%. Zyska na tym także Europa Środkowo-Wschodnia. Strefa Euro jest najważniejszym partnerem handlowym Polski i odpowiada ona za 53% całości naszego eksportu. W przypadku Czech, Strefa Euro odgrywa jeszcze większą rolę, będąc odbiorcą aż 63% czeskiego eksportu. Odbicie w Eurolandzie przyczyni się zatem do istotnego zwiększenia popytu na produkty wytwarzane w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zwiększenie wymiany handlowej przełoży się także na wzrost produkcji przemysłowej, zwiększenie zatrudnienia oraz inwestycji. Na przyspieszenie gospodarcze będzie miało także wpływ finansowanie z sektora bankowego. Dostęp do kapitału będzie jednym z kluczowych czynników umożliwiających firmom ekspansję zagraniczną. Kondycja sektora bankowego jest w związku z tym również ważną determinantą wzrostu. Banki w Europie Środkowo-Wschodniej stanowią w znakomitej większości własność kapitału zagranicznego. W Polsce ten wskaźnik jest najniższy w regionie i wynosi 70%, na Węgrzech aż 86%.

Klasa średnia na rynkach szybkiego wzrostu rośnie w siłę

Liczba gospodarstw domowych reprezentujących klasę średnią do roku 2022 wyniesie 200 milionów – wynika z najnowszej edycji “Prognoz dla rynków szybkiego wzrostu” przygotowanych przez EY i Oxford Economics. Bogacenie się społeczeństw w tych krajach spowoduje wzrost popytu wewnętrznego, głównie w zakresie usług medycznych i edukacji. Tempo wzrostu wydatków na transport i łączność, kulturę i rozrywkę dwukrotnie przekroczy zwiększanie się wydatków na żywność.

W Chinach liczba gospodarstw domowych o przychodach powyżej 35 tys. dolarów rocznie do 2020 roku potroi się i tym samym wyprzedzi pod tym względem Japonię. W ciągu dziesięciu lat liczba rodzin w Tajlandii, które zarabiają ponad 10 tys. dolarów rocznie, wzrosła z 28 do 40%. W tym czasie liczba sprzedawanych tam lodówek podwoiła się. Według prognoz, w ciągu dekady popyt na dobra wyższego rzędu będzie rósł znacznie szybciej niż na produkty zaspokajające podstawowe potrzeby., 

A to już wiesz?  Lean Management - kierunek do Twojej przewagi na rynku pracy

5 gospodarek o największym ryzyku

Autorzy raportu wskazują, że najmniej stabilne kraje spośród wybranych rynków szybkiego wzrostu to – Turcja, Argentyna, Ghana, Wietnam oraz Indie. W przypadku Turcji, wzrost PKB w tym roku może wynieść 3,3%, a za dwa lata osiągnie nawet 5%. Jednak poważnym zagrożeniem dla tej gospodarki jest spadek wartości liry głównie z powodu odpływu kapitału, a ten z kolei jest wynikiem obaw inwestorów o stabilność gospodarczą tego kraju. Powodem kłopotów Argentyny jest między innymi wysoka inflacja, która w 2014 roku może sięgnąć 11%. Kontrola cen, interwencje rynkowe oraz brak stabilności, to czynniki, które obniżają konkurencyjność tego kraju i w rezultacie wpływają na niższe tempo wzrostu gospodarczego, które w tym roku ma wynieść wg prognoz zaledwie 1,2%.

– Bieżące zawirowania rynkowe dotyczą niektórych gospodarek wschodzących, ale ich skutki dla polskiej gospodarki są obecnie dużo słabsze niż miało to miejsce w przeszłości. Rynki w coraz większym stopniu dostrzegają zdrowe fundamenty polskiej gospodarki i dlatego nie spodziewałbym się, by np. kłopoty Argentyny doprowadziły do poważnych turbulencji w naszym kraju – mówi Marek Rozkrut.

O Prognozie dla rynków szybkiego wzrostu (ang. Rapid Growth Markets Forecast)

Kwartalna Prognoza dla rynków szybkiego wzrostu EY jest prognozą makroekonomiczną przygotowaną wspólnie z instytutem Oxford Economics. Jej celem jest dostarczenie praktycznych prognoz gospodarczych i spostrzeżeń dotyczących rozwoju 25 krajów szybkiego wzrostu na całym świecie. Kraje te zostały wybrane ze względu na trzy główne kryteria: wielkość, zarówno w odniesieniu do PKB jak i demografii; dynamikę, są to szybko rozwijające się kraje, a także ze względu na , strategiczne znaczenie dla rozwoju biznesu. Nasza prognoza opiera się na Globalnym modelu ekonometrycznym Oxford Economics i oferuje zarówno analizę skutków dla firm działających na szybko wzrastających rynkach jak,  i zalecenia dla decydentów. Więcej informacji na stronie,  www.ey.com/rapidgrowth

A to już wiesz?  Trzeba uzdrowić pakiet onkologiczny

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

Źródło EY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy