Wiadomości branżowe

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny wesprze reformy na Ukrainie

Z początkiem marca system ochrony zdrowia na Ukrainie będzie reformowany we współpracy z Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Na mocy podpisanego w Kijowie listu intencyjnego eksperci z EFPIA pomogą stronie ukraińskiej w zharmonizowaniu tworzonego prawa z legislacją obowiązującą w Unii Europejskiej. Wspólnym celem obu stron jest zagwarantowanie pacjentom

Z początkiem marca system ochrony zdrowia na Ukrainie będzie reformowany we współpracy z Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Na mocy podpisanego w Kijowie listu intencyjnego eksperci z EFPIA pomogą stronie ukraińskiej w zharmonizowaniu tworzonego prawa z legislacją obowiązującą w Unii Europejskiej. Wspólnym celem obu stron jest zagwarantowanie pacjentom lepszego dostępu do nowoczesnej medycyny, wprowadzenie przejrzystych regulacji prawnych oraz poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

List intencyjny podpisany został przez Ministra Zdrowia Ukrainy Aleksandra Kwitaszwiliego, Dyrektora Generalnego EFPIA Richarda BergstrĂśm oraz Władimira Redko reprezentującego ukraińskie stowarzyszenie innowacyjnych firm farmaceutycznych APRaD. Sygnowany dokument jest pierwszym krokiem w ustanowieniu długofalowej współpracy administracji państwowej z branżą farmaceutyczną. Na jego podstawie eksperci EFPIA będą wspierać rząd w Kijowie w procesie planowania i wdrażania europejskich standardów legislacyjnych.

Autorzy porozumienia stawiają przed sobą trzy zasadnicze cele – harmonizację ukraińskiego prawa z normami Unii Europejskiej, zagwarantowanie przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego z przedstawicielami środowiska medycznego oraz zwiększenie dostępu pacjentów do innowacji. Oznacza to, między innymi, wprowadzenie wypracowanego przez przemysł farmaceutyczny Good Manufactures Practice oraz uproszczenie procedur rejestracji leków, które zostały zatwierdzone w krajach Unii Europejskiej. Pozwoli to na szybszy dostęp do nowoczesnych leków, podniesienie standardów farmakoterapii oraz skrócenie dystansu jaki dzieli poziom opieki medycznej na Ukrainie i w krajach Wspólnoty.

Zdefiniowane w liście intencyjnym cele mają stanowić podstawę dla Ramowego Dokumentu o Współpracy, który wyznaczy kierunki reform ukraińskiego systemu ochrony zdrowia na lata 2015 – 17. Ten szczegółowy plan wsparcia przemysłu farmaceutycznego w realizacji reform ma być gotowy do końca czerwca tego roku. Jego podstawą będzie m.in. analiza bogatych doświadczeń z reform systemu ochrony zdrowia realizowanych w takich krajach jak Litwa, Irlandia, Węgry czy Portugalia. Dokument ma stanowić kluczowy element “mapy drogowej” dla ukraińskiej ochrony zdrowia. Istnieje bowiem wiele obszarów w których wiedza oraz doświadczenie sektora farmaceutycznego może okazać się kluczowe dla budowy efektywnych rozwiązań systemowych.

A to już wiesz?  Raport EY: Wzrost bezrobocia hamuje, inwestycje przyspieszają, ale ożywienie w strefie euro dopiero przed nami

Komentując tą inicjatywę Ewa Grenda, prezes należącego do EFPIA Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, podkreślała korzyści jakie w procesie legislacyjnym poszczególne kraje mogą czerpać z wiedzy i doświadczenia branży – “Współpraca z ekspertami EFPIA pozwoli na zdecydowanie szybsze wprowadzenie europejskich standardów w systemie ochronie zdrowia. Przykład Ukrainy pokazuje, że otwarty dialog z innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi może stanowić ogromną merytoryczną wartość dla rządów. Oznacza także realne korzyści dla pacjentów.”


dostarczył infoWire.pl

Źródło INFARMA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy