Wiadomości branżowe

Negocjacje i mediacje biznesowe – studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego

Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych

Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron.

Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym.Mediacje w sprawach cywilnych-gospodarczych prowadzą stali mediatorzy, którzy znajdują się na listach prowadzonych przez organizacje społeczne i zawodowe, mające w swoich statutach możliwość prowadzenia mediacji. Organizacje przesyłają te listy do sądów.

Studia podyplomowe “Negocjacje i mediacje biznesowe” na Uczelni Łazarskiego realizowane są z Polskim Centrum Mediacji po raz czwarty i zostały wysoko ocenione przez studentów. PCM to stowarzyszenie, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów PCM . Stowarzyszenie pomaga swoim członkom stawiać pierwsze kroki w zawodzie dając możliwość odbycia stażu, praktyki i przeprowadzenia pierwszych mediacji.

Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Dużą część zajęć stanowią warsztaty i symulacje dotyczące sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zajęcia składają się z trzech modułów, dając teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji .

I i III moduł zajęć jest realizowany jednocześnie z kierunkiem “Mediacje rodzinne i karne”. Obejmuje blok kompetencji psychologicznych, teorii konfliktu, strategii negocjacyjnych, komunikacji interpersonalnej, podstaw i praktyki mediacji sądowych i pozasądowych oraz zajęcia z zakresu autoprezentacji i kształtowania wizerunku. Moduł II przewiduje podział na specjalizacje. Specjalizacja realizowana w ramach kierunku “Negocjacje i mediacje biznesowe” obejmie podstawy nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie/organizacji, podstawy prawne funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw, specyfikę sporów gospodarczych, proces windykacji długów, negocjacje biznesowe oraz mediacje cywilne-gospodarcze i mediacje pracownicze, uwzględniające rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy.

A to już wiesz?  Pilotażowa instalacja Smart City w Gdańsku

Zajęcia prowadzą doświadczeni akademicy, praktykujący prawnicy i ekonomiści, trenerzy biznesu, komunikacji, negocjacji i autoprezentacji. Praktyczną wiedzę z zakresu mediacji przekażą wykładowcy PCM – profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku znajdują się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/negocjacje-i-mediacje-biznesowe/

Uczelnia Łazarskiego oferuje również studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych i karnych: http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-prawa-sadowego/mediacje-rodzinne-i-karne/

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy