Wiadomości branżowe

Mediacje rodzinne i karne – studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego

Negocjacje i mediacje to obecnie realna alternatywa wobec drogi sądowej. Jest to instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. Stanowi rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności i akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. W Polsce ta forma rozwiązywania sporów także zyskuje coraz większe zaufanie, a wiedza o mediacji wśród Polaków rośnie (wg badania TNS Polska 54% Polaków

Negocjacje i mediacje to obecnie realna alternatywa wobec drogi sądowej. Jest to instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. Stanowi rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności i akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. W Polsce ta forma rozwiązywania sporów także zyskuje coraz większe zaufanie, a wiedza o mediacji wśród Polaków rośnie (wg badania TNS Polska 54% Polaków słyszało o mediacji i deklarowało, że w sytuacji sporu skorzysta z niej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mediacje w sprawach karnych i nieletnich prowadzą ośrodki mediacyjne (instytucje godne zaufania) lub pojedynczy mediatorzy wpisani na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Sprawy kierowane z sądów do mediacji są przesyłane na adresy ośrodków, w których przekazywane są mediatorom. Mediacje w sprawach cywilnych prowadzą stali mediatorzy, którzy znajdują się na listach prowadzonych przez organizacje społeczne i zawodowe, mające w swoich statutach możliwość prowadzenia mediacji. Organizacje przesyłają te listy do sądów.

Studia podyplomowe przygotowujące do zawodu mediatora na Uczelni Łazarskiego realizowane są po raz czwarty w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji i zostały wysoko ocenione przez studentów. PCM to stowarzyszenie, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych.

Negocjacje i mediacje zamiast wyniszczających sporów. Przekonanie o tym, że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych dla przyszłych mediatorów. Możliwość wyboru specjalizacji: rodzinnej i karnej lub biznesowej pozwala na dostosowanie własnych zainteresowań i doświadczeń zawodowych do programu studiów. Postawiliśmy na warsztatowy charakter zajęć. Polskie Centrum Mediacji, jako partner merytoryczny studiów, zapewnia nie tylko profesjonalną kadrę szkoleniową , ale też pomoc w stawianiu pierwszych kroków w zawodzie mediatora – Jerzy Książek, wykładowca na studiach “Negocjacje i mediacje biznesowe” oraz “Mediacje rodzinne i karne”, prezes Polskiego Centrum Mediacji.

A to już wiesz?  Prywatne firmy kontra urzędy pracy - sposób na zmniejszenie bezrobocia

Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych mediatorów. Zajęcia składają się z trzech modułów, dając teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji.

I i III moduł zajęć jest realizowany jednocześnie z kierunkiem “Negocjacje i mediacje biznesowe”. Obejmuje blok kompetencji psychologicznych, teorii konfliktu, strategii negocjacyjnych, komunikacji interpersonalnej, podstaw i praktyki mediacji sądowych i pozasądowych oraz zajęcia z zakresu autoprezentacji i kształtowania wizerunku. Moduł II przewiduje podział na specjalizacje. Specjalizacja realizowana w ramach kierunku “Mediacje rodzinne i karne” obejmie specyfikę prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych ( w aspekcie sporów okołorozwodowych – rodzinnych i majątkowych). Specjalizacja obejmie niezbędne teoretyczne i prawne podstawy postępowania mediacyjnego oraz praktyczne warsztaty z symulacji mediacji. Studenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz działalności społecznej.

Zajęcia prowadzą doświadczeni akademicy, praktykujący prawnicy, trenerzy biznesu, komunikacji, negocjacji i autoprezentacji. Praktyczną wiedzę z zakresu mediacji przekażą wykładowcy PCM – profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku znajdują się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-prawa-sadowego/mediacje-rodzinne-i-karne/

Uczelnia Łazarskiego oferuje również studia podyplomowe w zakresie negocjacji i mediacji biznesowych:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/negocjacje-i-mediacje-biznesowe/

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy