Wiadomości branżowe

Studiujący rodzice mogą liczyć na pomoc w opiece nad dzieckiem

Coraz więcej rodziców chce godzić życie naukowe z rodzinnym. Ma to zapewnić program „Maluch na uczelni”. Dzięki niemu szkoły wyższe otrzymają 9 mln zł na tworzenie oraz prowadzenie żłobków i klubików dziecięcych.W wyniku pierwszej edycji programu „Maluch na uczelni” powstanie 1436 miejsc opieki nad dziećmi studentów i pracowników akademickich w 43 szkołach wyższych z 12 województw. „Ta ministerialna inicjatywa to szansa dla tych, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem” – mówi serwisowi infoWire.pl Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Publiczne środki pieniężne pokryją koszt opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.„Maluch na uczelni” jest jednym z czterech modułów programu „Maluch”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Celem programu jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi. „W tym roku wysokość środków wynosi 151 mln zł i jest to o 50 mln zł więcej niż rok temu” – zaznacza Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.Zdaniem Ministra żłobki powinny powstawać nie tylko

Coraz więcej rodziców chce godzić życie naukowe z rodzinnym. Ma to zapewnić program “Maluch na uczelni”. Dzięki niemu szkoły wyższe otrzymają 9 mln zł na tworzenie oraz prowadzenie żłobków i klubików dziecięcych.

W wyniku pierwszej edycji programu “Maluch na uczelni” powstanie 1436 miejsc opieki nad dziećmi studentów i pracowników akademickich w 43 szkołach wyższych z 12 województw. “Ta ministerialna inicjatywa to szansa dla tych, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem” – mówi serwisowi infoWire.pl Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Publiczne środki pieniężne pokryją koszt opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

“Maluch na uczelni” jest jednym z czterech modułów programu “Maluch”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Celem programu jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi. “W tym roku wysokość środków wynosi 151 mln zł i jest to o 50 mln zł więcej niż rok temu” – zaznacza Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem Ministra żłobki powinny powstawać nie tylko blisko miejsc naszej aktywności zawodowej, lecz także w pobliżu domów. Dlatego MPiPS w ramach pierwszego modułu programu “Maluch” przeznaczyło w tym roku ponad 61 mln zł na utworzenie ok. 2,3 tys. nowych miejsc opieki w 75 gminach. W ramach trzeciego modułu o środki mogą ubiegać się podmioty prywatne – 1 130 instytucji otrzyma blisko 50 mln zł na zapewnienie opieki dzieciom.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył
A to już wiesz?  Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy