Wiadomości branżowe

Stanowisko INFARMY w sprawie eksportu równoległego leków

Wszystkim innowacyjnym firmom farmaceutycznym zrzeszonym w INFARMIE zależy na zapewnieniu dostępności produktów leczniczych na terytorium Polski. INFARMA w pełni wspiera ideę doprecyzowania przepisów, które mają przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi produktów leczniczych za granicę.Różnice w zamożności społeczeństw i wartości walut poszczególnych

Wszystkim innowacyjnym firmom farmaceutycznym zrzeszonym w INFARMIE zależy na zapewnieniu dostępności produktów leczniczych na terytorium Polski. INFARMA w pełni wspiera ideę doprecyzowania przepisów, które mają przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi produktów leczniczych za granicę.

Różnice w zamożności społeczeństw i wartości walut poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz związana z tym różna siła nabywcza pacjentów w tych krajach, powodują, iż cena tych samych leków, w przeliczeniu na polską walutę, znacznie różni się w poszczególnych krajach. O ile w Polsce dany lek może kosztować 10 PLN, o tyle np. w Niemczech ten sam lek może kosztować 10 EUR, czyli ponad 40 PLN.

Dla hurtowników zajmujących się legalnym handlem równoległym lekami te różnice w cenach to źródło zarabiania na marży wielokrotnie przewyższającej marżę możliwą do osiągnięcia w Polsce.

Znamienne jest niestety to, że coraz więcej działań eksportowych odbywa się w sposób nielegalny na poziomie aptek, mimo, że stanowi to przestępstwo prowadzenia działalności hurtowej bez odpowiedniego zezwolenia (art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne).

Firmy farmaceutyczne dostarczające leki na terytorium Polski mają bardzo ograniczone możliwości kontrolowania przeznaczenia pochodzących od nich produktów. Jedynie w przypadku, kiedy firmy te prowadzą bezpośrednią sprzedaż do aptek lub szpitali, bądź samodzielnie, bądź przy pomocy agentów, mają wpływ na to gdzie trafiają leki. Stąd w ostatnim czasie szereg firm farmaceutycznych podejmuje działania w tym zakresie, w celu zabezpieczenia zaopatrzenia polskich pacjentów. Firmy farmaceutyczne starają się także, w miarę możliwości, jakie daje im prawo konkurencji, określać ilości leków, jakie przeznaczają dla poszczególnych odbiorców, tak aby zapewnić w miarę równomierne pokrycie rynku polskiego.

INFARMA popiera kierunek proponowanych zmian, które mają uregulować kwestie eksportu równoległego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

A to już wiesz?  Oświadczenie w sprawie komunikatu ze strony spółki PMPG S.A. oraz publikacji prasowych powołujących się na informacje zawarte w komunikacie

Jednak dla zapewnienia spójnego funkcjonowania systemu monitoringu i kontroli wywozu, wskazane jest dookreślenie niektórych elementów systemu. W postulowanych przez nas usprawnieniach odnosimy się do systemu powiadamiania GIF o planowanych wstrzymaniach obrotu, proponujemy także doprecyzowanie definicji obowiązku dostaw poprzez dokładne wskazanie, kogo ten obowiązek dotyczy, jak również objęcie systemem zapewnienia dostępności aptek, w szczególności w zakresie kontroli eksportu.


dostarczył infoWire.pl

Źródło INFARMA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy