Studia Wiadomości branżowe

Aktywne i zdrowe starzenie się społeczeństwa. Konferencja podsumowująca projekt DOMESTIC

SleAP – urządzenie do monitorowania bezdechu sennego, elektroniczna dmuchawka wspomagająca terapię mowy, mobilny monitor pracy serca czy też specjalna narzuta na fotel, która czuwa nad stanem pacjenta – to tylko niektóre spośród produktów opracowanych w ramach projektu DOMESTIC – domowy asystent osób starszych i chorych. Wszystkie urządzenia będzie można

SleAP – , urządzenie do monitorowania bezdechu sennego, elektroniczna dmuchawka wspomagająca terapię mowy, mobilny monitor pracy serca czy też specjalna narzuta na fotel, która czuwa nad stanem pacjenta – , to tylko niektóre spośród produktów opracowanych w, ramach projektu DOMESTIC – , domowy asystent osób starszych i, chorych. Wszystkie urządzenia będzie można obejrzeć i, przetestować podczas konferencji pod hasłem “Rozwiązania w, zakresie wspomagania aktywnego i, zdrowego starzenia się społeczeństwa”., 

Spotkanie odbędzie się 28 lutego o, godz. 10.00 w, Państwowej Galerii Sztuki w, Sopocie, Plac Zdrojowy 2. Wstęp wolny.

Konferencja podsumowuje projekt DOMESTIC realizowany w, Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i, Informatyki. To bardzo ważny projekt, bowiem szacuje się, iż za niespełna czterdzieści lat co drugi mieszkaniec Ziemi będzie liczył 65 lat., 

– Platforma DOMESTIC składa się z, systemu centralnego oraz podsystemów sprzętowo-programowych dla dedykowanych grup docelowych. Przykładowymi odbiorcami mogą być osoby z, problemami kardiologicznymi, osoby zagrożone udarem, osoby cierpiące na bezdech senny, osoby dotknięte astmą i, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, osoby z, objawami demencji starczej – , wylicza dr inż. Mariusz Kaczmarek, współtwórca asystenta.

Domowy asystent osób starszych i, chorych to efektywny system opieki, który obejmuje m.in. terapię mowy, rozpoznawanie kolorów oraz zdarzenia wokół osoby starszej lub chorej. W, ramach projektu powstało aż 9, przyjaznych i, bardzo praktycznych urządzeń. Jednym z, nich jest, specjalistyczna narzuta na fotel lub krzesło, która rejestruje pomiar EKG i, inne aktywności osoby siedzącej na macie. Informacje trafiają do opiekuna, lekarza albo rodziny np. za pomocą smsa, maila lub specjalnej aplikacji.

W ten sam sposób o, niebezpieczeństwie informuje e-wanna (zwana bezpieczną wanną) wyposażona w, interfejsy radiowe czy też i-waga, która wygląda jak zwyczajna waga łazienkowa. W, rzeczywistości jest ona specjalistycznym, urządzeniem wspomagającym proces nadzorowania osób z, problemami krążeniowymi. Waga jest rozbudowana o, układy mierzące masę ciała i, jego kompozycję tzn. ilość tkanki tłuszczowej, ilość wody, etc. I-waga mierzy także elektryczną czynność serca oraz poziom saturacji krwi tlenem – , SaO2.

A to już wiesz?  Piękniejsza twarz dla Portu Gdańsk

, Z kolei SleAp pomoże zdiagnozować epizody nocnego bezdechu sennego, który może być przyczyną poważnych dolegliwości zdrowotnych. Na podstawie zapisu EKG oraz sygnału akustycznego SleAp wyliczy jak długo i, jak często pacjent dusił się podczas snu.

W ramach DOMESTIC powstały także: domowe alerty, czyli sieć sensorowa monitorująca zdarzenia domowe, np. wyciek wody czy też pilot o, funkcjach diagnostyczno-medycznych.,  Warto przywołać także platformę Demencja, która wspomaga trening umysłowy osób starszych.

Dane z, wszystkich urządzeń są gromadzone w, systemie, który pozwala na analizę w, długim okresie czasu, a, tym samym określa czy stan osoby starszej poprawia się czy pogarsza.

Dofinansowanie w, wysokości 3, mln. 700 tys. złotych (w tym 3, mln 200 tys. ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) pozwoliło na przygotowanie prototypów. Obecnie trwają przygotowania do wdrożenia rozwiązań.

Patronat nad konferencją objęli: prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz rektor PG, prof. Henryk Krawczyk. W, trakcie spotkania prof. Jerzy Wtorek, kierownik projektu DOMESTIC, scharakteryzuje poszczególne elementy systemu, zaś dr inż. Jacek Rumiński opowie o, wspomaganiu osób starszych w, domu. Z, kolei dr inż. Adam Bujnowski przygotuje demonstrację efektów prac w, projekcie. Dr inż. Mariusz Kaczmarek wyliczy wnioski z, realizacji projektu.

Oprócz naukowców z, PG, w, konferencji uczestniczyć będzie m.in. Podsekretarz Stanu w, Ministerstwie Infrastruktury i, Rozwoju Paweł Orłowski, który wygłosi referat pt. “Możliwości inicjatyw na rzecz seniorów w, oparciu o, środki UE w, perspektywie 2014-2020”. Ciekawie zapowiada się także wystąpienie “Starość jako problem społeczny” dr. Macieja Dębskiego z, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Współorganizatorem konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w, Sopocie. Szczegółowy opis konferencji wraz z, programem,  znajduje się, tutaj.

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy