Studia Wiadomości branżowe

Mechatronicy z Europy spotkają się na PG

Ponad 70 specjalistów z 10 państw zapowiedziało udział w „International Conference Mechatronics Ideas for Industrial Applications”. Patronat nad wydarzeniem, które odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w dniach 11–13 maja 2015, objął prof. Henryk Krawczyk, rektor PG.W planie konferencji znajdują się: 3 wykłady plenarne oraz ponad

Ponad 70 specjalistów z, 10 państw zapowiedziało udział w, “International Conference Mechatronics Ideas for Industrial Applications”. Patronat nad wydarzeniem, które odbędzie się w, Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w, dniach 11 – 13 maja 2015, objął prof. Henryk Krawczyk, rektor PG.

W planie konferencji znajdują się: 3, wykłady plenarne oraz ponad 60 prezentacji pogrupowanych w, 9 sesjach tematycznych. Jak podkreśla prof. Krzysztof Kaliński, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, tematyka poszczególnych sesji obejmuje praktycznie wszystkie obszary wiedzy i, zastosowań współczesnej mechatroniki. Celem spotkania naukowców jest przede wszystkim wymiana poglądów oraz prezentacja wyników aktualnych prac badawczych i, rozwojowych.

Tematyka konferencji jest niezwykle aktualna, gdyż mechatronika to obecnie jedna z, prężniej rozwijających się dziedzin inżynierii. Mechatronika stanowi bowiem synergiczną kombinację wiedzy i, umiejętności z, obszarów mechaniki, elektroniki, automatyki, sterowania oraz informatyki.

– Rozwój współczesnej mechatroniki ewoluuje głównie w, kierunku budowy i, eksploatacji inteligentnych systemów mechatronicznych oraz tworzenia i, doskonalenia metod projektowania mechatronicznego pod kątem zastosowań praktycznych – , mówi prof. Krzysztof Kaliński, który z, ramienia PG kieruje konferencją.

Udział w, konferencji potwierdzili profesorowie o, międzynarodowym autorytecie naukowym. Są wśród nich m.in.: prof. Jan Awrejcewicz z, Politechniki Łódzkiej, wybitny specjalista w, zakresie mechaniki i, mechatroniki nieliniowej; prof. Tadeusz Uhl z, Akademii Górniczo-Hutniczej w, Krakowie, organizator i, opiekun wyjątkowej szkoły naukowej dynamiki maszyn i, mechatroniki; prof. Arkadiusz Mężyk z, Politechniki Śląskiej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i, Stosowanej oraz przewodniczący Sekcji Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN, czy też prof. Maarten Steinbuch z, Eindhoven University of Technology (Holandia), redaktor naczelny pisma “Mechatronics” (30 JCR).

Organizatorem “International Conference Mechatronics Ideas for Industrial Applications”, jest Katedra Mechaniki i, Mechatroniki Wydziału Mechanicznego PG we współpracy z, Przemysłowym Instytutem Automatyki i, Pomiarów w, Warszawie. Konferencja odbędzie się po raz trzeci.

Szczegółowe informacje znajdują się na, stronie konferencji.

A to już wiesz?  Prawo transportu drogowego


dostarczył infoWire.pl

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy