Tag Archives: ycie

Przemoc rani na całe życie

Z założenia rodzice powinni zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, chronić je i wspierać. Niestety - rzeczywistość często mija się z teorią. Jak pokazują statystyki wiele dzieci doświadcza przemocy domowej ze strony najbliższych. Skąd bierze się przemoc domowa wobec dzieci? Jakie są jej przyczyny?…

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

19 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym. Jeszcze więcej zmian czeka kierowców od 19 stycznia, kiedy modyfikacji ulegną nie tylko przepisy wspomnianej ustawy, ale również ustawy o kierujących pojazdami. Pojazdy nienormatywne i ich ruch na drogach Przede wszystkim zmienią się definicje samych pojazdów.…

Grupa GEO przygotowana na now? ustaw? dewelopersk?

Grupa Deweloperska GEO zako?czy?a prace zwi?zane z dostosowaniem swojej oferty do wchodz?cej w ?ycie 29 kwietnia br. nowej ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotyczy?y one zmian zarówno w zakresie zapisów w umowach deweloperskich jak i przygotowania prospektów informacyjnych.…

Grupa GEO przygotowana na nową ustawę deweloperską

Grupa Deweloperska GEO zakończyła prace związane z dostosowaniem swojej oferty do wchodzącej w życie 29 kwietnia br. nowej ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotyczyły one zmian zarówno w zakresie zapisów w umowach deweloperskich jak i przygotowania prospektów informacyjnych.…
Top