Tag Archives: pami

Odpowiedzialno?? portalu za umieszczane tre?ci ? wyja?nienie dotycz?ce odpowiedzialno?ci hostuj?cych

W ewentualnym sporze s?dowym, o którym pisz? gazety mi?dzy Polsk? Izb? Ksi??ki a portalem chomikuj.pl, portal ten mo?e zas?ania? si? ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, cho? z pewno?ci? sprawa jest skomplikowana i bardzo ciekawa. Zgodnie z t? ustaw? – art.…

Odpowiedzialność portalu za umieszczane treści – wyjaśnienie dotyczące odpowiedzialności hostujących

W ewentualnym sporze sądowym, o którym piszą gazety między Polską Izbą Książki a portalem chomikuj.pl, portal ten może zasłaniać się ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, choć z pewnością sprawa jest skomplikowana i bardzo ciekawa. Zgodnie z tą ustawą – art.…

Wyroki sądów zagranicznych mogą być bezpośrednio egzekwowane w Polsce

Wyroki wydawane w sprawach cywilnych przez sądy obcych państw mogą być bezpośrednio wykorzystywane do egzekucji roszczeń na terenie Polski. Warunkiem jest, aby wyrok taki był wykonalny w państwie, z którego pochodzi, oraz że zostanie mu nadana klauzula wykonalności przez sąd polski.…
Top