Tag Archives: lno

Oświadczenie prasowe w sprawie pomówienia Wicemarszałka Sejmu

Działając jako pełnomocnik Eugeniusza Grzeszczaka – Wicemarszałka Sejmu – w związku z licznymi nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej, oświadczamy że: Decyzją Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pieniądze wydatkowane na indywidualne kampanie wyborcze kandydatów w wyborach w 2011 roku (w tym m.in.…

Wyroki sądów zagranicznych mogą być bezpośrednio egzekwowane w Polsce

Wyroki wydawane w sprawach cywilnych przez sądy obcych państw mogą być bezpośrednio wykorzystywane do egzekucji roszczeń na terenie Polski. Warunkiem jest, aby wyrok taki był wykonalny w państwie, z którego pochodzi, oraz że zostanie mu nadana klauzula wykonalności przez sąd polski.…
Top