Tag Archives: kszo

Czarny PR w sieci, kancelaria PDB Legal podpowiada jak się przed nim bronić

Jak podaje dzisiejsza „Rzeczpospolita” coraz więcej osób – na gruncie swojej działalności publicznej – pada ofiarą ataków w cyberprzestrzeni. Krytyka poczynań zawodowych, publicznych czy społecznych przeradza się w agresję, wyzwiska i zniewagi. Coraz więcej również firm pada ofiarą tzw. czarnego PR –u.…

Wyroki sądów zagranicznych mogą być bezpośrednio egzekwowane w Polsce

Wyroki wydawane w sprawach cywilnych przez sądy obcych państw mogą być bezpośrednio wykorzystywane do egzekucji roszczeń na terenie Polski. Warunkiem jest, aby wyrok taki był wykonalny w państwie, z którego pochodzi, oraz że zostanie mu nadana klauzula wykonalności przez sąd polski.…

Skutki ACTA dla małych i średnich przedsiębiorców

Kontrowersyjna umowa ACTA nie zrewolucjonizuje zasad działania małych i średnich przedsiębiorców   Podpisanie umowy ACTA przez Polskę wywołało wśród internautów liczne kontrowersje związane z obawami o możliwość cenzurowania internetu. Krytycy umowy wskazywali na mający wynikać z umowy przerost uprawnień twórców, a przede wszystkim reprezentujących ich organizacji i koncernów.…

Wirtualny seks, piractwo, wyłudzenia i lewe papiery – analizy informatyków śledczych w 2011 roku

W 2011 roku w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery wykonano 618 ekspertyz komputerów oraz urządzeń mobilnych: telefonów, smartfonów czy nawigacji GPS. W większości przypadków nie dotyczyły przestępstw typowo komputerowych lecz były cyfrową częścią „tradycyjnych” dochodzeń.Przeprowadzone ekspertyzy można podzielić na następujące grupy – 22% przestępstwa przeciwko mieniu, 13% to piractwo komputerowe, 11% przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu, 10% przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, 8% przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, 5% przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, a 3% przeciwko ochronie informacji.…

Przedsiębiorcy zapominają o wyjątkach w zakresie ciężaru dowodu

Prowadząc praktykę adwokacką wielokrotnie zauważyliśmy, że przedsiębiorcom nie są znane odrębności w zakresie ciężaru dowodu w sprawach z udziałem konsumentów. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, obowiązek udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.…
Top