Prawo articles

This Is A Sample Article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.Excepteur…

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski gwarantuje ustawa. Jest to artykuł 181 Konstytucji RP i artykuł 80 ustawy “Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Jest w nich zapisane, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, jeżeli wcześniej nie zgodzi się na to sąd dyscyplinarny.…
Top