Author Archives: http://www.sedziowie.pl

Jolanta Zieleniewska Healthcare & Consumer Health PR Unit Directorem

Od kwietnia, w strukturze agencji Edelman Polska współistnieć będą cztery wyspecjalizowane działy. Obok dotychczasowych – PR marki, PR korporacyjny oraz szkolenia – utworzony został dział Healthcare & Consumer Health PR. Pokieruje nim Jolanta Zieleniewska, która dołączyła do agencji Edelman Polska. Dyrektor nowego działu ma prawie 13-letnie doświadczenie w Public Relations.…

Sądowy system kontroli technik operacyjnych stosowanych przez służby specjalne w świetle prawa niektórych państw obcych.

Sądowy system kontroli technik operacyjnych stosowanych przez służby specjalne w świetle prawa niektórych państw obcych. Obowiązujące obecnie ustawodawstwo w państwach, których systemy prawne są tu przybliżone (Francja, Niemcy i Wielka Brytania) zostało ukształtowane pod wpływem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dlatego przepisy obowiązujące w tych państwach w momencie wyrokowania Trybunału, przepisy najczęściej niezgodne z art.…

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód zgłosi dłużników do BIG InfoMonitor

Przedsiębiorcy zalegający z płatnościami nie unikną już spłaty należności. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód nawiązała współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Dzięki temu GK PZ dysponuje kolejnym skutecznym narzędziem dyscyplinującym dłużników – wpisem do rejestru długów w BIG. – Współpraca ma usprawnić odzyskiwanie zarówno wierzytelności pierwotnych, jak i wtórnych – mówi Piotr Filosek, prezes Grupy Kapitałowej Południe-Zachód.…

Nowości w ofercie Aquarius

Darmowe bankomaty na całym świecie i poszerzona lista operacji uprawniających do zwrotu opłaty za prowadzenie konta to nowe propozycje w ofercie dla zamożnych klientów MultiBanku. Od 12 lipca br. posiadacze kont Aquarius mogą bezprowizyjnie wypłacać pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie.…

Ciszewski stworzył holding

Spółka Ciszewski Public Relations SA przekształciła się w spółkę holdingową Ciszewski Marketing Group (CMG), posiadającą w swoim portfelu spółki Ciszewski Public Relations Sp. z o. o., Ciszewski Financial Communications Sp. z o. o. i Ciszewski Marketing Sportowy Sp. z o. o.…
Top